Digital konferanse - interaktiv landingsside

DIGITAL KONFERANSE - INTERAKTIV LANDINGSSIDE


Meeting Management tilrettelegger også for digital/hybride konferanser med en interaktiv landingside for streaming. Denne inneholder mulighet for chat, avstemninger eller valg, innsending av spørsmål, og et enkelt dokumentsenter. En komplett og enkel løsning for å skape interaksjon med dine seere. Med sikker innlogging og oversikt over innloggede deltakere, gir det deg muligheten til å gjennomføre digitale styremøter, årsmøter eller landsmøter. Administratorsiden gir deg full oversikt over antall seere eller innloggede deltakere, samt mulighet til å moderere både chat og innsendte spørsmål.


Innlogging og sikkerhet

Om du skal gjennomføre en sending som kun skal være tilgjengelig for en begrenset gruppe mennesker, så anbefaler vi totrinns SMS-innlogging. Forhåndsinnmeldte deltakere logger seg inn ved å skrive inn sitt telefonnummer og får tilsendt et unikt passord på sms. Administratoren har full oversikt over hvem som er innlogget til enhver tid, og har muligheten til å fjerne deltakere ved f.eks. dårlig oppførsel i chaten. De vil da automatisk bli utlogget fra siden.


Åpen side

Ønsker man at alle skal kunne se sendingen så lenge de har adressen, så bruker man åpen side. Det som er viktig å merke seg er at deltakere vil få spørsmål om hva de heter, for bruk i chat og innsending av spørsmål.


Enkelt passord

Den enkleste formen for sikkerhet er enkelt passord. Det er et passord som deles sammen med adressen til sendingen. Det er viktig å merke seg at deltakere vil få spørsmål om hva de heter, for bruk i chat og innsending av spørsmål.


Votering

Gjennomfører du en generalforsamling og trenger å gjøre avstemninger på hvem som skal sitte i styret eller lignende, er votering kombinert med sikker pålogging en veldig god løsning. Enkelt og brukervennlig kan man få inn voteringen, samtidig som man kan følge med på hvor mange som har votert.

Chat

Har du en interaktiv landingsside så kan vi aktivere et chatfelt som kommer opp på landingssiden hvor seerne ser på sendingen. Bruker man SMS innlogging kommer brukernes faktiske navn opp, ellers kan de selv skrive inn sitt navn som vises i chatfeltet. Chatfeltet kan moderes og dere kan fjerne uønskede meldinger. Etter sendingen er det mulig å laste ned en logg av hele chaten.


Spørsmål til studio

Har du en interaktiv landingsside så kan vi aktivere et spørsmålsinnsendingsfelt. Med spørsmålsinnsending kommer alle spørsmålene inn i administrator-panelet hvor du har tilgang. Da kan du velge å sende spørsmål til en skjerm eller ipad i studio, hvor programlederen da kan ta tak i disse spørsmålene. Denne løsningen er nettbasert, så det er også mulig for eksterne deltakere i sendingen å få opp disse spørsmålene. Om du ønsker å publisere spørsmål med svar på landingssiden, så er det også mulig. 


Landingsside-operatør

Mange velger å håndtere landingssiden selv, men om dere ønsker at vi stiller med en person som kan hjelpe dere med å håndtere spørsmål, innlogging, statistikk og lignende så kan vi organisere det. 


Statistikk

Når dere bruker vår landingsside så ser vi hele tiden hvor mange personer som er inne og ser på streamen, vi kan også hente ut en statistikk som viser når på døgnet det har vært flest brukere. Om dere ønsker mer avansert statistikk så kan vi legge inn google analytics som gir dere en enda bedre nedbrytning.